Enviado por hlopez el Mié, 04/10/2017 - 17:05

Forma de Propagación: Archivos adjuntos en correos electrónicos maliciosos, descargas por internet de sitios no confiables. Generalmente un script es escondido archivos macros de office o en extensiones .js y .zip.

Tipo de Cifrado: Asimétrico (Curvas Elípticas).

Comportamiento: Despúes de haber sido desplegado el malware  (spam1.exe) genera una copia y elimina el archivo original, Sage 2.2 descarga su carga principal en la carpeta %Temp% y se replica a sí mismo en C:\Users\[loginname]\AppData\Roaming. El Ransomware Sage 2.2 puede ser detectado como un troyano del tipo: Win32.Trojan.WisdomEyes.16070401.9500.9973, Trojan/Win32.SageCrypt.C1798570, Trojan.Encoder.10307, y Win32/Trojan.Ransom.aac. entre otros.

El malware funciona con un modelo básico; envía paquetes UDP (User Datagram Protocols) a miles de direcciones IP.

Síntomas: Dentro de la pantalla del usuario se depliega una nota de rescate, llamando al archivo !HELP_SOS.hta y los archivos importantes en el equipo pueden ser encriptados con un icono de un candado añadido en ellos y/o con una extension .sage.

 

                                                                                !HELP_SOS.hta MENSAJE DE RESCATE

Mensaje de Rescate

                                                                                                Archivos Encriptados

archivo cifrado

Archivos afectados

dat mx0 cd pdb xqx old cnt rtp qss qst fx0 fx1 ipg ert pic img cur fxr slk m4u mpe mov wmv mpg vob mpeg 3g2 m4v avi mp4 flv mkv 3gp asf m3u m3u8 wav mp3 m4a m rm flac mp2 mpa aac wma djv pdf djvu jpeg jpg bmp png jp2 lz rz zipx gz bz2 s7z tar 7z tgz rar ziparc paq bak set back std vmx vmdk vdi qcow ini accd db sqli sdf mdf myd frm odb myi dbf indb mdb ibd sql cgn dcr fpx pcx rif tga wpg wi wmf tif xcf tiff xpm nef orf ra bay pcd dng ptx r3d raf rw2 rwl kdc yuv sr2 srf dip x3f mef raw log odg uop potx potm pptx rss pptm aaf xla sxd pot eps as3 pns wpd wps msg pps xlam xll ost sti sxi otp odp wks vcf xltx xltm xlsx xlsm xlsb cntk xlw xlt xlm xlc dif sxc vsd ots prn ods hwp dotm dotx docm docx dot cal shw sldm txt csv mac met wk3 wk4 uot rtf sldx xls ppt stw sxw dtd eml ott odt doc odm ppsm xlr odc xlk ppsx obi ppam text docb wb2 mda wk1 sxm otg oab cmd bat h asx lua pl as hpp clas js fla py rb jsp cs c jar java asp vb vbs asm pas cpp xml php plb asc lay6 pp4 pp5 ppf pat sct ms11 lay iff ldf tbk swf brd css dxf dds efx sch dch ses mml fon gif psd html ico ipe dwg jng cdr aep aepx 123 prel prpr aet fim pfb ppj indd mhtm cmx cpt csl indl dsf ds4 drw indt pdd per lcd pct prf pst inx plt idml pmd psp ttf 3dm ai 3ds ps cpx str cgm clk cdx xhtm cdt fmv aes gem max svg mid iif nd 2017 tt20 qsm 2015 2014 2013 aif qbw qbb qbm ptb qbi qbr 2012 des v30 qbo stc lgb qwc qbp qba tlg qbx qby 1pa ach qpd gdb tax qif t14 qdf ofx qfx t13 ebc ebq 2016 tax2 mye myox ets tt14 epb 500 txf t15 t11 gpc qtx itf tt13 t10 qsd iban ofc bc9 mny 13t qxf amj m14 _vc tbp qbk aci npc qbmb sba cfp nv2 tfx n43 let tt12 210 dac slp qb20 saj zdb tt15 ssg t09 epa qch pd6 rdy sic ta1 lmr pr5 op sdy brw vnd esv kd3 vmb qph t08 qel m12 pvc q43 etq u12 hsr ati t00 mmw bd2 ac2 qpb tt11 zix ec8 nv lid qmtf hif lld quic mbsb nl2 qml wac cf8 vbpf m10 qix t04 qpg quo ptdb gto pr0 vdf q01 fcr gnc ldc t05 t06 tom tt10 qb1 t01 rpf t02 tax1 1pe skg pls t03 xaa dgc mnp qdt mn8 ptk t07 chg #vc qfi acc m11 kb7 q09 esk 09i cpw sbf mql dxi kmo md u11 oet ta8 efs h12 mne ebd fef qpi mn5 exp m16 09t 00c qmt cfdi u10 s12 qme int? cf9 ta5 u08 mmb qnx q07 tb2 say ab4 pma defx tkr q06 tpl ta2 qob m15 fca eqb q00 mn4 lhr t99 mn9 qem scd mwi mrq q98 i2b mn6 q08 kmy bk2 stm mn1 bc8 pfd bgt hts tax0 cb resx mn7 08i mn3 ch meta 07i rcs dtl ta9 mem seam btif 11t efsl $ac emp imp fxw sbc bpw mlb 10t fa1 saf trm fa2 pr2 xeq sbd fcpa ta6 tdr acm lin dsb vyp emd pr1 mn2 bpf mws h11 pr3 gsb mlc nni cus ldr ta4 inv omf reb qdfx pg coa rec rda ffd ml2 ddd ess qbmd afm d07 vyr acr dtau ml9 bd3 pcif cat h10 ent fyc p08 jsd zka hbk bkf mone pr4 qw5 cdf gfi cht por qbz ens 3pe pxa intu trn 3me 07g jsda 2011 fcpr qwmo t12 pfx p7b der nap p12 p7c crt csr pem gpg key.

Nota

Existe software para eliminar el ransomware, pero debido a la naturaleza de cifrado no existe una solución para la recuperación de la información.